Büyük Selçuklu Tişörtleri

Büyük Selçuklu Tişörtleri

Aral-Hazar arasından Orta Seyhun’a kadar uzanan yurtlarında yaşamaktadırlar.

Oğuzların Kınık boyundan gelirler. İlk Ataları Dukak Bey ve Daha sonra Selçuk bey, Oğuz Yabgusunun Subaşısıdırlar.